YÖNETİM KURULU

A.Handegül TURUNÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

Tuba H. ERGÜR

Sayman

Suzan YELMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Ceren A. ÖNDER

Yönetim Kurulu Üyesi

Pnar YILMAZ TATOĞLU

Genel Sekreter

Meltem Sökmen VARIÇLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Hilal KÖKSAL

Yönetim Kurulu Üyesi